O2i

Hvordan gjøre økonomisk analyse

Forstå hvordan du gjør økonomisk analyse er kritisk til jevn drift av enhver bedrift. For gratis informasjon om kurs som vil hjelpe deg å lære det grunnleggende om økonomi, er det bare klikk her .

En av de vanligste feilene som små forretningsmenn gjøre er å overse den økonomiske siden av å drive business. Dette er ganske forståelig, fordi det er lett å bli fanget opp i å utvikle og markedsføre et produkt eller en tjeneste for publikum, spesielt hvis det er en som du er veldig opptatt av. Så lenge ordre eller kunder kommer inn, er det svært enkelt for en liten forretningsmann til å tenke at hans virksomhet gjør det bra.

Men som mange vellykkede forretningsmenn vet

Men som mange vellykkede forretningsmenn vet, holde et øye med den finansielle delen av virksomheten er avgjørende for å ha en blomstrende, om ikke en svært lønnsom forretning. Det er derfor viktig for alle små forretningsmann å ha en klar forståelse av regnskap begreper og prinsipper, og noen regnskap ferdigheter også. Slik kunnskap og ferdigheter vil være avgjørende for å gjennomføre en økonomisk analyse av virksomheten.

Hvordan gjøre økonomisk analyse. Men som mange vellykkede forretningsmenn vet.
Hvordan gjøre økonomisk analyse. Men som mange vellykkede forretningsmenn vet.

Enkelt sagt, er økonomisk analyse vurdering av levedyktighet, stabilitet og lønnsomhet i en bedrift. Det første trinnet for å gjennomføre en økonomisk analyse av virksomheten er å samle og se på regnskapene til virksomheten din. De tre viktigste regnskapet du trenger er resultatregnskapet, balanse, og Kontantstrømoppstilling. Resultatregnskapet, også kalt Resultatregnskap, viser lønnsomheten i din bedrift for en viss regnskapsperiode. Balansen, eller oppstilling av finansiell stilling, lar deg på status for bedriftens eiendeler, gjeld og eierskap egenkapital. Den Kontantstrømoppstilling presenterer en oversikt over bevegelsen av kontanter og kontantekvivalenter i og ut av virksomheten.

Disse regnskapene vil la deg se om dine eiendeler har vokst i regnskapsperioden under studien. Tilsvarende vil det la deg se om din bedrift er i en flytende finansiell stilling, og om det vil ha kontanter er nødvendig for å opprettholde driften i de kommende månedene. Du kan også se etter trender i salg, i selskapets driftskostnader.

Du kan gå ytterligere i økonomisk analyse ved bruk av finansielle forholdstall. Vanlige finansielle forholdstall er likviditet prosenter, utnytte eller gjeldsgrad, lønnsomhet forholdstall, effektivitet forholdstall, og belåningsgrad. Likviditetsgrad, også kjent som Acid-test eller rask ratio beregnes ved å legge deg kontanter, salgbare verdipapirer og fordringer og dividere summen av kortsiktig gjeld. Dette brukes til å avgjøre om din bedrift kan betale eller pensjonere kortsiktig gjeld.

Gjeldsgrad tiltak Hvor stor andel av forvaltningskapitalen er ulønnet for. Dette er beregnet ved å dele den totale gjelden-summen av kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld-by dine totale eiendeler, som er summen av omløpsmidler, anleggsmidler og andre eiendeler).

Hvordan gjøre økonomisk analyse.
Hvordan gjøre økonomisk analyse.

Lønnsomhet forholdstall bruke margin analyse for å vise avkastning på salg og kapitalbinding. Effektivitetsmåltall viser hvordan dine eiendeler blir håndtert og hvor fort beholdningen er produsert og solgt. Belåningsgrad måle den innebygde verdien av aksjer.

En klar forståelse av disse forholdene vil hjelpe deg med å måle resultatene av virksomheten din. Bruk dem så ofte som mulig for å holde bedriften i god finansiell helse. For mer informasjon om hvordan du gjør nøyaktige finansielle analyser, vurdere å melde deg på noen online finans kurs for å holde ferdighetene dine skarpe.