O2i

Hvordan være en ansvarlig leder styremedlem

Et styre medlem har sine tilsvarende plikter

Et styre medlem har sine tilsvarende plikter. Hvis du er en, er du forventet å være ansvarlig for styringen av organisasjonen. Du støtter og vurdere resultatene av konsernsjefen. Du deltar i styrevedtak. I hvert tillitsforhold plikt, er du forventet å utføre dine utøvende medlem plikter i henhold til riktig lov og samvittighet ditt. I delt beslutninger, oftere du er svorne mellom moral integritet og utøvelse av dine plikter som er gjentatt i denne informative nettsiden . For å hjelpe deg videre for å være en ansvarlig styremedlem, følger du disse retningslinjene:

  1. Handle i god tro. Som medlem av styret, bør du handle ærlig. Handler i god tro er en subjektiv oppgave. Du kan vurdere en handling som ærlig og bona fide, men ikke hva domstolene kan si. Du må være forsiktig i å velge hvilken retning du bestemmer deg for å ta. Enhver handling som du utfører bør alltid være av interesse for selskapet, men innenfor selskapsrett.
  2. Øvelse krefter for en skikkelig formål. Du bør ikke bruke kreftene som styremedlem å manipulere muligheter til fordel noen - det være seg en venn eller en slektning. Du bør ikke, under noen omstendigheter, bruke selskapets eiendeler, muligheter eller informasjon som et middel for personlig vinning. Du bør ikke konkurrere med selskapet direkte skape en interessekonflikt. Din lojalitet bør alltid holder seg til sitt forvaltningsansvar og til beste for selskapet.
  3. Alltid være til stede. Å være synlig og deltakende i alle forumets utøvende komité og konferanser er et aspekt i å utføre dine plikter høyre. Din deltakelse validerer din posisjon og det gir deg førstehånds informasjon av selskapets plasseringer. Dersom et styremedlem er alltid fraværende, vil det reflektere over ham et bilde av å være uansvarlig. I tilfelle du ikke kan unngå å bli ikke til stede, bør du kontakte din president så snart som mulig. Gi din co-medlemmer og en administrerende direktør informasjon om oppholdssted vil bekrefte din evne til å være pålitelig.
  4. Alltid gi dokumentasjon. Du bør gi skriftlige rapporter i hvert styremøte. Det bør skissere dagsorden og aktiviteter av styret komiteen. Det bør oppsummere problemene i hver styremedlem ansvarsområde. Ved å dokumentere møter, vil du ikke gå glipp av noe viktig informasjon som kan koste deg ditt medlemskap bør du ikke ta den. Dokumentere møtet vil spore problemene og gi bevis i tilfelle styrevedtak mislykkes interesser din bedrift.

I noen områder i livet ditt

Hvordan være en ansvarlig leder styremedlem. Øvelse krefter for en skikkelig formål.
Hvordan være en ansvarlig leder styremedlem. Øvelse krefter for en skikkelig formål.

I noen områder i livet ditt, bør du alltid være ansvarlig. Et styremedlem som blir ansvarlig bekrefter seg i stand til en medlemmets plikter. Et selskap vil fungere på sitt beste hvis utøvende styremedlemmer er lojale til sine ansvarsområder. Du er ikke bare å bygge tillit i brettet ditt og din bedrift, men du er generelt kjører en vellykket selskap. Folk som er pålitelig alltid etterlate seg en arv i selskapet de arbeider med.